วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ทัพหลวง

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่มุ่งพัฒนาสู่สังคมเข้มแข็ง  การศึกษาดีมีคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทย”

 

พันธกิจ

                1. ปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน พัฒนาฐานการผลิตให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          3. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถพึ่งตนเองได้

              4. ส่งเสริมระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

              5. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป

              6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

             7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


น.ส.อภิเษก  แสงปาริชาติ
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ทัพหลวง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้36
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้176
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว324
mod_vvisit_counterเดือนนี้831
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1156
mod_vvisit_counterทั้งหมด13313

We have: 12 guests, 1 bots online
IP: 3.238.204.31
วันนี้: ต.ค. 21, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.ทัพหลวงลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3410-9796