องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อ  บกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)

ดาวโหลดน์ข้อมูลที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประวัติและตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์

 

alt
ประวัติความเป็นมา

กล่าวกันว่า  สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช  ในราว  พ.ศ.2310 – 2315  ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  พระเจ้าตากสินมหาราช  ได้เริ่มกอบกู้เอกราช  โดยปราบชุมชนน้อยใหญ่  ซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้ยกกองทัพเดินทางเพื่อที่จะไปทำศึกกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตก  ได้ยกกองทัพมาถึง  ณ  ที่ตำบลทัพหลวง  (บริเวณสะพานทัพหลวงด้านทิศตะวันออกในปัจจุบัน)  กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชคงจะมีความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง  จึงได้หยุดไพร่พลกองทัพ  ณ  จุดนี้  ชาวบ้านคงเห็นว่า  แม่ทัพเป็นถึง  พระเจ้าแผ่นดิน  จึงเรียกจุดนี้ว่า “บ้านทัพหลวง”  ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบล  เรียกว่าตำบลทัพหลวง  ตราบเท่าทุกวันนี้

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลทัพหลวงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม  เป็นระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร 
มีพื้นที่โดยประมาณ  25.13  ตารางกิโลเมตร  หรือ  15,707  ไร่

ทิศเหนือ         ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง  ,  หนองงูเหลือม

ทิศใต้             ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  ,  หนองปากโลง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง  ,  ตาก้อง

 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 
 

alt


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่มุ่งพัฒนาสู่สังคมเข้มแข็ง  การศึกษาดีมีคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทย”

 

พันธกิจ

                1. ปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน พัฒนาฐานการผลิตให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          3. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถพึ่งตนเองได้

              4. ส่งเสริมระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

              5. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป

              6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

             7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ยินดีต้อนรับ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

หน้า 2 จาก 2

2
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


น.ส.อภิเษก  แสงปาริชาติ
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ทัพหลวง

คุณพึงพอใจอบต.ทัพหลวง ด้านใดmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้36
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้258
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว324
mod_vvisit_counterเดือนนี้913
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1156
mod_vvisit_counterทั้งหมด13395

We have: 5 guests, 1 bots online
IP: 3.238.204.31
วันนี้: ต.ค. 21, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.ทัพหลวงลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3410-9796